De opleiding

Inhoud en niveau van de opleiding

De BBL 3 opleiding

Praktijk en theorie bestaat uit een aantal modules met onderdelen als;

 • maatvoering
 • betonbekistingen
 • stellen van profielen en kozijnen
 • platte en hellende daken
 • aftimmeren
 • scheidingswanden en plafonds
 • afhangen van ramen en deuren
 • twee keuzedelen
praktisch bouwmanagement
De opleiding wordt met examens in praktijk en theorie afgesloten en het diploma BBL 3 is landelijk en Europees erkend.

De KOB opleiding

Als de eerste maanden van de BBL opleiding goed verlopen, mag je starten met de eerste module Techniek B&U van de KOB. Deze module bestaat uit;

 • bestek en tekening lezen
 • uitvoeringstechniek en bouwfysica
 • sterkteleer en constructies
 • bouwkundig rekenen
 • installatietechniek

 

In het tweede jaar vervolg je dan met de module Opdrachtverwerving en Calculatie die bestaat uit;

 • het analyseren van de klantvraag
 • opstellen van begrotingen
 • juridische aspecten bij het bouwproces

 

In het derde jaar volg je de module Werkvoorbereiding en Uitvoering die bestaat uit;

 • plannen
 • inkopen
 • omgaan met juridische aspecten
 • het bewaken van de financiën
 • helder communiceren
Iedere module wordt met een examen afgesloten (en een certificaat) en na het afronden van alle drie modules ontvangen de deelnemers het diploma Bouwmanagement (niveau 4+), uitgegeven door Bouwend Nederland (de werkgeversorganisatie in de bouw).

De vorm van de opleiding

Praktisch Bouwmanagement een driejarige BBL 3 opleiding, die zorgt dat je over voldoende kennis, vaardigheden, inzicht en ervaring gaat beschikken om als vakkracht mee te werken in de bouw. Met daarnaast jaarlijks een module bouwmanagement van de KOB (Kader en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf) waarbij je in de theorie opgeleid wordt voor functies als werkvoorbereider of uitvoerder en in de praktijk kennis maakt met de inhoud van deze functies.
De eerste weken zal je in de opleidingswerkplaats van de Bouwmensen vestiging verblijven om een goede basis te krijgen in de praktijk, je hebt immers kennis, inzicht en vaardigheden nodig om op de bouw mee te kunnen doen. Je start dan ook al met de theorie bij het ROC van die locatie. Wanneer je de basis beheerst, kom je in loondienst bij de Bouwmensen vestiging en wordt je gedetacheerd bij een bouwbedrijf, waar je onder begeleiding van een vakman of leermeester vier dagen in de week werkt en een dag in de week naar een ROC gaat voor de theorie.

Aan de hand van een computertest en de resultaten in de eerste maanden van de BBL opleiding, zal bepaald worden of je toelaatbaar bent tot het KOB deel van de opleiding.

 Wanneer je de KOB opleiding gaat volgen, ga je de ene week naar het ROC op locatie van Bouwmensen en de andere week naar een locatie centraal in Noord-Holland waar het KOB deel gegeven wordt.

Praktisch bouwmanagement

Studielast

Normaal is er één dag school per week voor het BBL deel, maar omdat dit een combinatie van twee opleidingen is, zal je zal je om de week een dag BBL theorie volgen. Je kunt vrijstellingen krijgen voor Nederlands en voor rekenen als je ook wiskunde b hebt gedaan en je kunt naast de tweewekelijkse lesdag ook een avond huiswerk maken.

Voor de KOB module volg je tweewekelijks een lesdag van 9.00 tot 15.00 uur, dat maakt dat je dit makkelijk met het openbaar vervoer kunt bereiken. Daarnaast zul je thuis ook opdrachten moeten maken. Dit vraagt minimaal een avond huiswerk per week.

Kosten van de opleiding

Voor het BBL gedeelte moet je als je 18 jaar of ouder bent, schoolgeld betalen en wat administratie  kosten. De lesstof voor de BBL opleiding wordt door de bedrijfstak bouw betaald en daarnaast zorgt Bouwmensen als werkgever voor zaken als werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en een set gereedschap (in bruikleen). Verder regelt de Bouwmensen vestiging dat je een VCA cursus kunt doen (een veiligheid certificaat dat veel bedrijven eisen) en een Generiek Poort Instructie zult volgen. 

Voor het KOB gedeelte wordt een deel betaald door de bedrijfstak bouw, een deel door BouwTalent en een deel door de inlenende bouwbedrijven. De modules van de KOB die je gedurende de drie jaar van de opleiding zult volgen, kosten €3.000,- per jaar. Als je voortijdig stopt met de opleiding, dan zul je hier een deel van moeten betalen. Dit zal waarschijnlijk tussen de €1.000,- en €1.500,- kosten.